Welcome to BunnyWP

BunnyWP là gì?

BunnyWP là một cộng đồng dành cho những người muốn học hỏi, muốn tìm hiểu sâu hơn và chia sẻ kiến thức về việc sử dụng WordPress. Mục tiêu của BunnyWP không chỉ giúp các cá nhân phát triển kỹ năng mà còn mong muốn nâng cao kỹ năng và trải nghiệm của mọi thành viên, từ đó tạo ra giá trị lớn hơn cho toàn bộ cộng đồng sử dụng WordPress.

Thành viên của BunnyWP là ai?

Thành viên của BunnyWP bao gồm mình – quản lý forum có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc với WordPress, các Blogger, chuyên gia trong lĩnh vực Bảo mật và Tối ưu, các DevOps, lập trình viên và chính bạn. Cùng với sự hỗ trợ từ bạn và tất cả mọi người, BunnyWP hy vọng sẽ trở thành nơi để chúng ta cùng nhau phát triển và chia sẻ kiến thức về WordPress.

Nguyên tắc cộng đồng

✅ Sử dụng nhận xét và câu trả lời để giữ các bài viết cùng nhau.
✅ Hỏi người kiểm duyệt để được trợ giúp nếu bạn cần.
⛔ Không tự quảng bá hoặc quảng bá các thương hiệu khác.
⛔ Không phân biệt đối xử hoặc đăng tải nội dung khiêu dâm.