Thay đổi tìm kiếm mặc định Elementor Pro

“Đây là một trường hợp mình hay gặp nhiều anh em làm việc remote với mình hay hỏi, khi sử dụng Search Form của Elementor Pro.

Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao mặc định WordPress đã có phần tìm kiếm sản phẩm rồi mà phải xài của Elementor làm chi?

Đơn giản thôi, vì xài của Elementor anh em mới chỉnh style trực tiếp được mà không cần phải code, nhược điểm của cái Search Form này là mặc định nó chỉ có tìm kiếm post (bài viết) chứ không tìm kiếm product

Cách giải quyết:

Anh em thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng

add_action( 'elementor_pro/search_form/after_input', function( $form ) {
    echo '<input type="hidden" name="post_type" value="product" />';
}, 10, 1 );

Lưu lại và search thử đi nhé! :D”

Discuss