Mẹo group by WP title bằng Javascript

Đôi lúc bạn cần làm một việc hết sức tào lao nhưng nếu code hoặc tìm bằng plugin WP lại đòi hỏi rất phức tạp và khó khăn. Đây là 1 mẹo nhỏ giúp bạn group by theo title một cách đơn giản và nhanh chóng. Xem ví dụ để hiểu thêm nhé Đây là yêu cầu của khách hàng Ở mục “Sự kiện tuyển sinh, sẽ hiển thị giao diện như hình 01

Hình 1

Group các sự kiện cùng ngày lại chung 1 nhóm (hình 02)

Cách thực hiện như sau: Đầu tiên, cần xác định nhóm tiêu đề ngày tháng (nhóm lặp đi lặp lại), add thêm 1 class gọi là mustRemove vào phần tử thứ 2 trở đi, cho đến khi hết lặp lại

var nextelm='', elm=null;
jQuery('.event_date').each(function( index ) {
var  event_date=jQuery(this).children().eq(0).children().eq(0).children().eq(0).text();
  if(event_date==nextelm){
      jQuery(this).children().eq(0).children().eq(0).addClass('mustRemove');
  }
  nextelm=event_date;
       elm=jQuery(this).children().eq(0).children().eq(0);
});

Cuối cùng là add Css cho class remove để ẩn phần tử trùng (tự vị trí thứ 2 cho đến hết)

.mustRemove{
background: yellow; //chổ này bỏ cũng đc, highlight test thôi
display: none !important;
}

Chúc anh em thành công

Discuss