Ẩn phí Shipping khi đơn hàng đã được freeship

Có quá nhiều nghịch lý với Woocommerce và đây là một ví dụ điển hình. Xem hình nào ↓

Đơn hàng đã được Free Shipping rồi mà ông lại còn để Phí Shipping nữa. Trêu nhau à 😂 ### Cách xử lý như sau: Anh em tìm đến file functions.php trong theme của anh em đang sử dụng và thêm đoạn code sau vào:

// Định nghĩa hàm ẩn phí vận chuyển khi có sẵn vận chuyển miễn phí 
function my_hide_shipping_when_free_is_available( $rates ) {
  // Khởi tạo mảng để lưu trữ phương thức vận chuyển miễn phí
  $free = array();

  // Duyệt qua các phương thức vận chuyển hiện có
  foreach ( $rates as $rate_id => $rate ) {
    // Kiểm tra nếu phương thức vận chuyển là 'free_shipping'
    if ( 'free_shipping' === $rate->method_id ) {
      // Nếu có, thêm vào mảng đã khởi tạo ở trên và dừng vòng lặp
      $free[ $rate_id ] = $rate;
      break;
    }
  }

  // Nếu mảng không trống tức có phương thức vận chuyển miễn phí, trả lại mảng này. Ngược lại, trả lại danh sách ban đầu.
  return ! empty( $free ) ? $free : $rates; 
}

// Thêm hàm này vào WooCommerce để áp dụng cho các gói sản phẩm
add_filter( 'woocommerce_package_rates', 'my_hide_shipping_when_free_is_available', 100 );

Đấy, chỉ có vậy. Tiếp đến anh em vào WooCommerce > System Status > Tools > WooCommerce Transients và chọn Clear transients Và đây là kết quả:

Ngon lành nhé! Chúc anh em thành công.

Discuss